Baanregels

Op onze vereniging wordt gespeeld op gravelbanen. Wanneer u wilt gaan tennissen en de baan is droog, zorg dan dat de banen eerst goed worden gesproeid. Dit is beter voor de baan en veiliger voor uzelf. Na het tennissen willen wij u vragen de banen te vegen en eventueel de gaatjes bij te vullen.

Daarnaast willen wij u vragen "echte" tennisschoenen te dragen om de banen in goede conditie te houden.

De vereniging heeft baanverlichting.

Aan het gebruik hiervan zijn een aantal regels verbonden:

  • In de hal van het clubgebouw, naast de deur van de kantine, zit op armhoogte de lichtknop of het bedieningspaneel.
  • Heeft u gebruik gemaakt van de lichten willen wij u vragen deze direct na het tennissen uit te schakelen.
  • De lampen moeten- nadat ze zijn uitgezet- 20 minuten afkoelen. Binnen 20 minuten na het uitschakelen van de lampen, zullen ze niet gaan branden.
  • Het onderhoud van de lampen is uitbesteed. Wij willen u vragen niet in de masten te klimmen.

Gastspelers

Richtlijnen voor spelers van andere verenigingen, die op onze banen willen spelen:

  1. Het lid van onze vereniging die een gastspeler uitnodigd, geeft aan aan één van de bestuursleden door wanneer hij of zij van de baan gebruik wil maken.
  2. Het lid zorgt ervoor dat het vastgestelde bedrag á € 3,50 per baan z.s.m. aan de penningmeester wordt voldaan.
  3. Er mag op niet meer dan één baan tegelijk gespeeld worden met gastspelers.
  4. Het is de bedoeling dat spelers van onze eigen vereniging zo min mogelijk hinder ondervinden van de gastspelers.

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk voor 31 december geschieden via [email protected]. Gebeurt dit niet dan dient de jaarcontributie betaald te worden. T.v. Waarde betaald namelijk K.N.L.T.B.-contributie naar het aantal geregistreerde leden per die datum.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 113 269 118

T.C. Waarde

Kerkweg 48A
4414 AD Waarde